>

Loss

4.1 звезд, основано на 5 отзывах

RUR 459.04
В наличии

Eelmise sajandi ühe silmapaistvama kirjaniku Franz Kafka sümbolistlik romaan Mati Sirkeli tõlkes

Benjamin

Eesk tt kehtib see tema romaanide kohta

Kafka jutud viivad meid v rdpildi, m istujutu maailma

Kafka s mboolika varal v ime seiseneda komplitseeritud filosoofilis-religioossetesse spekulatsioonidesse, sotsiaal- ja individuaalps hholoogiasse, k ige avaramate piiridega maailmavaatelisse diskussiooni

Lisaks v ime tema mitmepaikseid romaane lugeda ka Franz Kafka isiklike eludokumentidena, eepilise avaruse saanud subjektiivse aruandlusena, autobiograafiliste kr ptogrammidena

Mida t hendab Loss On ta inimlike m dupuudega haaramatu transtsendentse lunastuse asupaik teoloogide taevas, nagu arvab v ljaandja Max Brod, v i kosmilise kurjuse, saatana peakorter, v i lihtsalt maise maailma b rokraatia, v randunud elu v rdpilt v i k ik need kokku Kes on maam tja K. Kas parimategi inimlike p dluste luhtumist s mboliseeriv igamees, elu absurdsuse s mbol, v i kurjusele aktiivselt vastu astuv, lootust sisendav revolutsion r, kes saab k ll igal sammul l a, aga omast ei tagane On

Nad t hendavad seda, mida nad tlevad, ja viitavad seejuures alati millelegi h lmavale

Nendes tuleb tasa ja targu, umbusklikult edasi kobada. W

Raske on t estada, nagu oleks Kafka midagi t estada tahtnud

Seda romaani v ib lugeda kui lugu maam tja K

Sellegipoolest ei ammendu ta kunagi selles, mis on t lgendatav, pigem on ta v tnud tarvitusele k ik m eldavad ettevaatusabin ud oma tekstide t lgendamise vastu

Ta oli k sija, otsija, kuid kujundi, mitte m istete v i teooria kaudu ja kujundiga, s mboliga ei saa loogiliselt vaielda

T lkija Mati Sirkel

V he on kirjanikke, kelle looming oleks v imaldanud ja v lja kannatanud niisugusel hulgal erinevaid, kohati risti vastupidiseid t lgendusi ja hinnanguid, nagu need Kafka loomingule osaks on saanud

Kurnavast v itlusest lossi p semiseks, aga seda v ib v tta ka inimeksistentsi totaalsuse s mbolina, katsena h lmata metafooriga tervet inimeksistentsi, tema m tte ja m ttetuse paradoksi

Kafkal oli harvaesinevat j udu endale v rdpilte luua